Inspiratiebericht

De verlichting bereiken door het verwijderen van je emotionele roetlagen
spontane bijdrage door Patrick Hansen

"Het besef dat wij alle mensen broeders en zusters van elkaar zijn, niet genetisch gezien maar vanuit het oogpunt van de ziel gezien". Is het individuele transformatieproces dan niet te vergelijken met het bereiken van verlichting? Is jouw goede en uitvoerige antwoord, en met name de opsomming m.a.w. een soort collectieve verlichting die momenteel behaald wordt of al actueel is?
De in Denemarken wonende Nederlandse auteur Rients R. R. Rietskes heeft de bekende schrijver Jan Foudraine ooit horen spreken over de verlichting: "het grote inzicht dat iemand zou krijgen na lange jaren van meditatietraining. Hij stelde terecht dat iedereen in wezen al verlicht is en dat we door mediteren de roetlagen van de lamp halen, waardoor het licht ook werkelijk schijnt. De roetlagen zijn dus onze onverwerkte positieve en negatieve ervaringen. Ik noem hier voor de volledigheid ook nog maar eens de positieve onverwerkte ervaringen, omdat het gangbaar lijkt om bij onverwerkte ervaringen alleen maar te denken negatieve ervaringen, maar dat is zoals we eerder al zagen, niet juist. Het zijn vaak onze successen op het niveau van de derde chakra die ons ego voeden. Hierdoor wordt ons vrije spontane denken, voelen, waarnemen en handelen belemmerd. Met de term verlichting wordt het proces en het resultaat bedoeld van het door de bubbels heen breken en grenzeloos waarnemen. Steeds minder grenzen in ons denken en dus steeds zuiverder waarnemen tot uiteindelijk het stadium kan worden bereikt zonder roetlagen en zonder nabeelden. Het proces van het verwijderen kost energie, namelijk spontaniteit. Op de lange termijn is niets zo vermoeiend als het onderdrukken van niet verwerkte emoties en tegelijk niets zo enerverend als vrij kunnen beschikken over al je talenten en energie".