Bespiegeling


DE VIERDE DIMENSIE
Jullie hebben het zonder ophouden over de vierde dimensie. Maar met jullie huidige bekwaamheden en bevattingsvermogen, met hetgeen jullie nu weten en met hetgeen er nu in jullie leeft, maken jullie echter niet de minste kans jullie toekomst te kennen. De gegevens daartoe ontbreken volkomen.

Jullie zijn een beetje als een kind met een heel lekkere taart voor zich dat er zo veel wil van eten dat het zich verslikt. Jullie zijn zo gehaast om vooruit te gaan in die transformatie, die een evolutie is, dat jullie het essentiële vergeten. Aangezien dat essentiële nog onbekend is springen jullie verschillende treden tegelijk en begrijpen jullie plots niet meer.

Wij zeggen jullie enkel: de vierde dimensie is heel nabij.

Wat betekent ‘heel nabij’? Aangezien onze opvatting over tijd verschilt van die van jullie is het moeilijk om een tijdsbasis van vergelijking te vinden.

Wanneer je in de vierde dimensie zal zijn, dan stelt men zich die vraag niet meer. Je zal beseffen dat het zo ver is, door je eigen handelswijze, door alles wat zich rond jou zal afspelen.

In feite hebben jullie een verkeerde opvatting van wat de vierde dimensie kan zijn. DE VIERDE LEVENSDIMENSIE IS ENKEL EEN TRILLINGSDIMENSIE. De Meesters die op jullie wereld geïncarneerd zijn kunnen evengoed vertoeven in de derde dimensie als in de vierde, zelfs in de vijfde. Jullie zijn niet zo maar in eens bewust dat je in een nieuwe trillingstaat leeft, je kan enkel afgaan op wat zich in jou en in je omgeving voltrekt. Je zal dingen kunnen begrijpen die tot dan ondoorzichtig waren.

Nu bevinden jullie zich tussen en in twee gebieden, namelijk de derde en de vierde. Nu zijn er tekenen die jullie kunnen verwittigen dat de overgang naar de vierde dimensie bezig is. Die overgang gebeurt heel geleidelijk, op lichamelijk en op trillingsniveau . Die is al begonnen en zal stoppen eens dat jullie er zich volledig van zullen bewust zijn.

JULLIE HEMEL IS EEN BELANGRIJKE AANWIJZING VOOR DIE OVERGANG NAAR DE VIERDE DIMENSIE. Kijk er aandachtig naar, hij geeft aanwijzingen over je toestand nu, en de belangrijke veranderingen die je beleeft.

Een deel van de mensheid zal geen toegang hebben naar de vierde dimensie want die mensen zullen zich niet kunnen verheffen op het nodige peil van cellen en trillingsgraad. Dat komt door de geweldige schok die hun energie, de energie waaruit zij bestaan, zal ondergaan tijdens de transformatie. Alle primaire wezens (zie de term ’primair’ niet in zijn pejoratieve betekenis) zullen niet in staat zijn op te gaan naar de vierde dimensie want hun innerlijke omvorming zal nog niet begonnen zijn en eens dat de overgangsperiode begonnen is zal het te laat zijn.

Alles kan zo maar niet gebeuren in een oogwenk, zoals je misschien zou verwachten, want alles voltrekt zich geleidelijk aan. De mensheid is zijn overgangsbeweging een paar jaar geleden begonnen en dat zal nog een tijdlang doorgaan, tot dat er een volledige stabilisatie in de nieuwe dimensie mogelijk wordt. Men zal eerst het meesterschap moeten verwerven over de energie van de vierde dimensie om vervolgens in een nog hogere dimensie te kunnen intreden.

De vierde dimensie is een overgangstoestand waar jullie slechts kort zullen verblijven. Het is een dimensie waar ook gerust wordt door sommige zielen uit uw astrale wereld alvorens verder te gaan naar een hogere dimensie.

Wij vragen jullie je lichaam en de cellen ervan voor te bereiden op die overgang. Jullie moeten beseffen dat jullie vibraties jullie moeten toelaten energieladingen te integreren die eigen zijn aan de vierde dimensie, zelfs de vijfde, die steeds maar sterker zijn.

………….

In de vierde dimensie zal de zorgverstrekking gebeuren door spirituele krachten en door jullie verder geëvolueerde energie. Zorgverstrekking zoals jullie dat nu kennen zal voorbijgestreefd zijn, er zal geen klassieke geneeskunde, die op ongehoorde wijze chemicaliën gebruikt, meer bestaan.

De enige zorgen die jullie zullen kunnen toedienen zullen bestaan uit Liefde, verzorging door trillingen en energieën. DE LIEFDE IS TENSLOTTE DE ENERGIE BIJ UITSTEK.

Alvorens zij zich volledig zullen kunnen stabiliseren in de vierde dimensie om dan verder te evolueren naar de vijfde dimensie zullen de wezens kwetsbaarder worden. Zij zijn een beetje als baby’s die in het leven terechtkomen. Zij hebben niet meer de herkenningspunten die ze in de derde dimensie hadden. Alles zal hen anders lijken, vergeleken met hun bestaande levensopvattingen.

Dezen die zich het vlugst zullen kunnen losmaken van dat omknellend omhulsel zullen de anderen kunnen bijstaan door hun aanwezigheid, hun aanmoedigingen en hun Liefde. Zo kunnen ze groeien in deze nieuwe energieën, in deze nieuwe zijnsdimensie en dat op een vredige en serene wijze. Het is een beetje als een eerstgeborene die zijn broers helpt bij hun nieuwe intrede. Er is een zekere aanpassingsperiode nodig voor deze nieuwe zijnstoestand

Jullie zullen op trillingsniveau een verstikkend gevoel hebben door een massa nieuwe energieën. Geef ze rustig de tijd zich in je lichaam te integreren.

Eens dat jullie in die nieuwe dimensie zullen binnentreden zal je wezens ontmoeten van verschillende bewustzijnsniveaus. Dit is nu ook een beetje zo in de derde dimensie. Er zullen steeds Meesters en leerlingen zijn. Er zijn mensen die vlugger door hebben wat er met hen aan het gebeuren is en dat nieuwe ‘weten’ kunnen integreren. Anderen zijn kwetsbaarder tijdens de overgangsperiode, zij zullen meer tijd nodig hebben om zich te stabiliseren.

Gelijk opgaand daarmee gaan ook de geestesbekwaamheden groeien. Wie er niet klaar voor is zal nogal geschokt zijn. Zij zullen in een soort roes leven door deze nieuwe mogelijkheden, wat hen misschien een beetje vaste grond kan doen verliezen.

Zij die zich vlug en in voldoende mate zullen aangepast hebben aan deze nieuwe zijnstoestand zullen als opdracht krijgen de anderen bij te staan. Dat doen ze door hen het verloop van de transformatie uit te leggen en door hen te helpen de veranderingen in hun geest te begrijpen.

Hier ligt een heel mooie taak weggelegd.

Wij kunnen jullie hier niet onthullen wanneer deze veranderingen zullen plaatsgrijpen.

De hulp die jullie kunnen verstrekken, in alle omstandigheden, is heel aanzienlijk. Daarom drukken wij er herhaaldelijk op dat jullie moeten leren omgaan met angsten. Tijdens de overgang naar de vierde dimensie is het mogelijk dat er daarvan in jullie nog achterblijven.

Denk niet dat alles zo maar op wieltjes zal lopen en tot in de puntjes uitgewerkt zal zijn. Beetje bij beetje zal het leven zijn eigen planning opbouwen, eens dat de verandering goed verwerkt zal zijn en de nieuwe dynamiek en elan ervan zal begrepen zijn.

Zoals bij ieder nieuwe geboorte zijn er startmoeilijkheden. Wij herhalen nog eens dat de taak van zij die vlugger dan de anderen ontwaakt zullen zijn eruit zal bestaan de anderen te helpen uit hun bolster los te komen.

Hebben jullie een zekere stabiliteit gevonden in de vierde dimensie, dan zal er een zekere tijd over gaan alvorens jullie toegang hebben naar de vijfde. Daar zullen jullie geen nood meer hebben aan medicatie want jullie zullen jezelf kunnen genezen, en dat op alle gebied. In de vierde dimensie daarentegen zullen jullie nog medicijnen nodig hebben, maar dan op basis van planten en langs trillingsweg, met andere woorden jullie zullen de emanatie van de plant verkrijgen zonder dat je die moet innemen.

…………..

De wezens levens in de vierde dimensie zullen dezen uit de derde dimensie niet kunnen helpen. Er zal een grendel op zitten. Wie niet in de vierde dimensie zal leven tijdens de grote transformatie zal sterven. Zij zullen uit hun lichaam vertrekken om verder te leven op werelden die aangepast zullen zijn aan hun toestand. Zij zullen er verder evolueren tijdens hun zwerftocht in een gelijkaardige omgeving om zich klaar te maken voor een nog ver af gelegen transformatie.

Wanneer de overgang tussen derde en vierde dimensie zal beklonken zijn, zal er op stoffelijk niveau geen mogelijkheid meer zijn om naar een vorige toestand terug te keren. Dat zal enkel nog mogelijk zijn voor de geest.

………….

Dit is belangrijk: de sluizen die bestaan tussen derde en vierde en vervolgens tussen vierde en vijfde dimensie, en zo verder, zijn steeds meer verfijnd, steeds meer onbestaand.

Als jullie niet voldoende verwittigd zijn van wat leeft in de vierde dimensie dan is het heel goed mogelijk dat jullie nogal geschokt zullen zijn.

De mogelijkheden van de geest ontwikkelen zich vooral in de vierde dimensie, NOOIT IN DE DERDE DIMENSIE.

Telkens dat jullie werkzaam zijn, zowel als medium of als kanaal, al zorgend of in gebed, bij het uitstralen van Liefde, dan zijn jullie telkens werkzaam in de vierde dimensie. Jullie zijn de sluis van de dichtheid van de derde dimensie gepasseerd, slechts dan zijn jullie in staat dat alles te doen.

Geen enkel contact met de hogere, onzichtbare sferen, kan gebeuren in een bewustzijn dat leeft in de derde dimensie.

Deze uitleg wordt gegeven voor alle genezers, en ook voor hen die het verlangen voelen hun broeders te helpen, of van elkaar onderling bij te staan.

Wanneer jullie goed aan het mediteren zijn en niet gestoord door het mentale, dan bevinden jullie zich in de vierde dimensie.

Het vierde bewustzijnsniveau dat we laten werken bij bepaalde groepen is hoofdzakelijk een niveau uit de vierde dimensie.

Eens dat jullie echt volgroeid zullen zijn in de vierde dimensie zal de overstap naar de vijfde veel minder zwaar vallen.


Lees meer over de berichten die onze kosmische broeders ons gestuurd hebben
Bijdrage geleverd door http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/Nl/index.html