Inspiratiebericht

Leven in 3D in een winzip file
Dit themanummer - inspiratiebericht is bedoeld voor diegenen die al enigszins vertrouwd zijn geraakt met hun eigen bewustwording. Wij raden aan eerst het voorgaande inspiratiebericht - genaamd bewustzijnsverandering te lezen.

Wij gaan ervan uit dat wij mensen spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring The Ancient Secret of the Flower of Life, Drunvalo Melchizedek. Dit betekent dat wat wij nu met zijn allen meemaken - vanuit hogere dimensies gezien - slechts een ervaring of een droom is. Onze werkelijke essentie is goddelijk, dit wil zeggen dat wij niets anders dan afgevaardigden zijn van het hemelse dat is afgedaald naar de aarde die in dit tijdperk zich (nog) in de derde dimensie (3D) bevindt. Een kenmerk van de derde dimensie is het dualiteitsbewustzijn, alles wat wij hier zien en ervaren is een weerspiegeling van deze dualiteiten. De meest besproken dualiteiten zijn: Goed - Kwaad, Licht - Duisternis of Liefde - Angst. De uitdaging is om in je leven steeds voor liefde, goedheid en het Licht te kiezen, ook al is het zo verleidelijk om de tegenpool te kiezen Een derde gesprek met God, Neale Donald Walsch. Door de dualiteit hebben wij het gevoel afgescheiden te zijn van de schepping, de natuur en andere mensen. Een ander kenmerk van de derde dimensie is dat dit de laagste dimensie/frequentie/vibratie - met de meest grove, dichte energie - is waar bewuste, intelligente wezens kunnen (over)leven. Dit betekent dat voor de mensheid alleen hogere expressies van het Leven te wachten staat.

Aan de hand van een eigentijdse symboliek leg ik nu uit wat het verschil is tussen 3D en hogere dimensies, laten we zeggen 5D. Deze symboliek is geïnspireerd door o.a. "Waren de Goden Kosmonauten - Erich von Däniken". Als wij ervan uitgaan dat alle levende wezens in alle dimensies een vergelijkbare goddelijke vonk hebben, dan betekent dit dat de waarheid, liefde en wijsheid altijd van binnen komt en dat alle wezens toegang hebben hiertoe. Laten we in deze symboliek even voor God spelen. Je zit achter je computer een kijkt naar je beeldscherm. Dan ga je je documenten bekijken. Via de functie "zoeken" kunnen we steeds alle bestanden terugvinden indien wij de namen niet zijn vergeten. Zouden wij ons kunnen voorstellen dat deze bestanden ook een bewustzijn hebben, weliswaar een minimale fractie van ons bewustzijn maar een bewustzijn groter dan nul? Zouden wij als gebruiker een soort God zijn voor al deze bestanden met een minimaal bewustzijn? Heeft bestand rapport.doc weet van het bestand bericht.doc dat zich in dezelfde map bevindt? En wat te zeggen van het document poesje.gif dat zich in een heel andere map bevindt? Dit even terzijde. Nu proberen wij de dimensies uit te leggen aan de hand van alle bestanden op de computer. De map "Mijn Computer" is op PC's meestal de hoogste dimensie, direct daaronder komt "Mijn Documenten". De laagste dimensies zijn de bestanden die het verst verwijderd zijn van de hoofdmap "Mijn Computer". Laten we nu komen tot de vergelijking komen van een 3D en een 5D wezen. Stel je voor dat je een prachtige powerpoint presentatie hebt, genaamd voorstelling.ppt. In voorstelling.ppt vind je verschillende onderdelen en een heleboel informatie. Laten wij stellen dat voorstelling.ppt in deze symboliek in 5D leeft. Hoe moeten wij ditzelfde wezen voorstellen dat leeft in 3D? Als je voorstelling.ppt comprimeert mbv bijvoorbeeld winzip, waardoor je het bestand voorstelling.zip verkrijgt dat 20% van de geheugenruimte inneemt in vergelijking tot voorstelling.ppt, heb je dan een idee van het verschil tussen 5D en 3D? Beide bestanden bevatten dezelfde informatie, of niet, alleen het gecomprimeerde bestand laat niet meteen zijn schoonheid zien. Hiervoor moet je het eerst uitpakken. voorstelling.ppt zit opgesloten in een winzip file. Vraag: Hoe voelt voorstelling.ppt in de gedaante van voorstelling.zip zich? Zit voorstelling.zip lekker in zijn vel en wordt voorstelling.zip wel herkend door andere winzip files als zijnde een prachtige powerpoint presentatie? Of wordt het aangezien als één van de vele winzip files, die zich enkel onderscheiden door hun omvang in kb's?

Laten we even teruggaan naar ons mensen. Stel je voor dat de aarde met haar mensheid is gecomprimeerd in de vorm waarin zij zich nu bevindt, enigzins vergelijkbaar met de eerdergenoemde powerpoint presentatie. Kan dit model uitleggen waarom wij zijn vergeten wie wij werkelijk zijn en waarom wij lijden? Waarom wij ons soms niet lekker voelen of gestresst zijn? Of waarom wij de lievelijk/schoonheid van onze medemensen niet zien? Mij persoonlijk lijkt het een aardig model om te kunnen begrijpen dat wij ondanks onze goddelijke vonk het soms zo moeilijk hebben in dit 3D bestaan. Bovendien geeft de winzip gedaante een goed beeld van de symbolische gevangenschap van alle mensen, of je je nu daar bewust van bent of niet. De winzip file wordt op individueel niveau naar mijn smaak vertegenwoordigd door het EGO. Ons EGO geeft ons de illusie dat wij belangrijker zijn dan anderen en daarom meer privileges hebben, meestal gebaseerd op onze maatschappelijke positie. Ons EGO "beschermt" ons tegen aanvallers van buitenaf. Dus, hoe zwakker wij ons voelen, des te sterker laten wij ons EGO zien. Tegen de tijd dat je zover bent dat je ongeveer weet wie je werkelijk bent, zul je de disharmonieën van anderen beschouwen als reflecties van je eigen disharmonieën op desbetreffend chakraniveau. Je zult de ander dan niet meer zien als aanvaller of als bedreiging maar eerder als leermeester De Zeven Spirituele Wetten van Succes, Deepak Chopra. Het EGO wordt zachter en controleerbaarder naarmate je vordert in je spirituele ontwikkeling en je dichter bij je essentie komt. Uiteindelijk zal het EGO volledig zijn opgelost tegen de tijd dat wij de verlichting bereiken en de sprong naar het hogere bewustzijn in de hogere overtonen van de vierde dimensie zullen maken. Eenmaal bevrijd uit de Macro zip file, zullen wij ons pas echt verlost zijn en ons één voelen met Alles wat Is.

Een ander interessante theorie die het model leven in 3D in een winzip file ondersteunt is die van de vijf karakterstructuren van Wilhelm Reich Licht op de Aura, Barbara Ann Brennan. Het betreft de volgende karakterstructuren: Schizoïde, Oraal, Psychopatisch, Masochistisch en Rigide. Door de compressie van ons lichaam heeft elk individu - afhankelijk van zijn of haar lichaam - "deuken" in de vorm van blokkades of "disharmonische vlekken" in zijn of haar aura. Iedereen krijgt bij zijn of haar geboorte een lichaam met bijbehorende beperkingen ten opzichte van een niet gecomprimeerd lichaam. Deze beperkingen uiten zich globaal in de vijf eerder beschreven karakterstructuren. Ik ben zelf van het psychopatische type en nu begrijp ik ook beter waarom zoveel leermeesters van mij ook van het psychopatische type zijn... Zodra je jezelf helemaal hebt geheald zul je zien dat alles Liefde, Schoonheid, Wijsheid en Eenheid is.

Bijdrage geleverd door Maarten van Mook geïnspireerd door 12 flinke inspiratiewandelingen gedurende één jaar