Levende iconen voor de mensheid
- activering van het achtste chakra -
- jouw bijdrage aan het geheel -

Einstein, Mozart, Socrates, Leonardo Da Vinci, waren levende iconen voor de mensheid. Zij hebben via hun ongekende talenten de mensheid een prachtige erfenis nagelaten en daarmee een bijdrage geleverd aan ons het menselijke bewustwordingsproces. Er zijn echter ook mensen van vergelijkbaar kaliber die zich niet gericht hebben op de ontwikkeling van één talent of een verzameling daarvan, zij hebben daarentegen al hun energie aangewend om datgene te zijn wat mensen echt inspireert en aanzet om hun perspectief op het leven te vergroten en daarmee hun vibratie te verhogen. Zij leveren hun substantiële bijdrage aan een betere wereld doordat zij mensen aanzetten om op zelfonderzoek uit te gaan en met zichzelf in het reine te komen door bewust te worden van hun licht- en schaduwkanten. Voorbeeld van levende iconen voor de mensheid zijn Maarten van Mook en Manfred Boevink die volgens eigen zeggen beide, gezamenlijk als levensopdracht hebben de mensheid op een hoger plan te brengen door bewustzijnsverruiming en wel door verhoging van het trillingsniveau (vibratie). Hun levenswerk tonen de heren via hun schatkamer cyberlanden.

Alle problemen die in de wereld heersen zijn een weerspiegeling van het beperkte menselijke bewustzijn op het moment van schrijven. De heren beweren dat door bewustwording de mensheid in staat zal zijn om zelf in onderlinge samenwerking de wereldproblemen op te lossen, of het nu gaat om geweld, armoede, oorlog of het steeds opwarmende klimaat. De ontwikkeling van het menselijke bewustzijn loopt synchroon met de ontwikkeling van de technologie, dit moet ook wel want alleen mensen van een hoog bewustzijn kunnen omgaan met geavanceerde technologie zonder dat zij zelf aan deze technologie ten onder gaan. De dreiging van een atoomoorlog hangt nauw samen met het menselijke bewustzijn, op een hoger bewustzijnsniveau wordt de technologie louter nog toegepast om het leven van de mensen te verlichten, zowel in figuurlijke als in letterlijke zin.

De bewustzijnsverruiming heeft te maken met de activering van de rechterhersenhelft, die waarneemt via intuïtie en eenheidsbewustzijn. De mens van de westerse wereld maakt voornamelijk gebruik van de rationele linkerhersenhelft die gerelateerd is aan onze vijf zintuigen. De linkerhersenhelft is extern georiënteerd, hetgeen inhoudt dat iets alleen bestaat als het waargenomen kan worden met onze 5 zintuigen en dus buiten (extern) ons zelf staat. Geen wonder dat de wetenschap overal bewijzen voor wil hebben en dat wetenschappelijk onderzoek op harde bewijzen is gebaseerd. Het bewustzijn dat voornamelijk op de linkerhersenhelft is gebaseerd, past bij de westerse wereld die draait om economie en politiek, dit bewustzijn vibreert in 3D, de derde dimensie omdat dit bewustzijn vibreert op de eerste drie chakraniveaus. Onder de bewustzijnsverruiming verstaan we technisch gezien de activering van de rechterhersenhelft, waardoor wij intuïtiever worden en steeds meer gericht zijn op de eenheid die bestaat tussen alles, in plaats van dat we dingen die we nog niet zo goed kennen als "vreemd of gek" gaan zien. De activering van de rechterhersenhelft heeft ook te maken met de 7+1 chakra's. Naarmate wij meer gebruik maken van de rechterhersenhelft, zullen de hogere chakra's (4-8) zich geleidelijk aan meer en meer gaan activeren. Hoe hoger je vibreert, des te groter is je perspectief op het leven en des te gemakkelijker wordt het om de eenheid tussen alles te zien. En dit eenheidsbewustzijn is dé sleutel van de poort naar een betere wereld, het paradijs op aarde.

Ontdek of jij ook een levend icoon voor de mensheid bent.