De ziel als dirigent van ons leven

Inleiding: onze ziel heeft het eeuwige leven
Het begint allemaal met het het besef dat het leven eeuwig is en dat de gedachte dat de dood het einde van het leven is slechts een weerspiegeling is van onze beperkte mogelijkheid tot interpretatie van een proces dat in werkelijkheid een prachtige metamorfose is. Een eenvoudige symboliek is de rups die een vlinder wordt, de rups die als rups niet weet dat hij op een dag een vlinder wordt en de vlinder die zich niet kan herinneren dat zij in het recente verleden een rups was. Op Internet zijn er talloze websites te vinden over re´ncarnatie (bijvoorbeeld de reincarnatie.pagina.nl) en uittredingen, ook zijn er genoeg films geproduceerd die ons meer vertellen over het eeuwige leven, dat de dood geen einde is maar een nieuw begin, vergelijk de boom die in de herfst de bladeren verliest en in de lente weer nieuwe bladeren krijgt. Voorbeelden goede films op dit gebied zijn: The others, K-Pax en the Sixth Sense, maar ook de talkshow van de Amerikaanse Char die helderziend is en mensen helpt bij het beantwoorden van vragen die zij hebben met betrekking tot overleden familieleden en/of vriend(inn)en. Alle mensen die geloven in het eeuwige leven, of van mening zijn dat het leven een aaneenschakeling is van meerdere levens hebben voldoende basis om echt met het bewustwordingsproces zoals ik dit omschrijf op zelfbewustwording.nl bezig te gaan. Als deze basis er niet is, dan ben ik bang dat de inhoud van zelfbewustwording.nl weinig weerklank zal vinden, omdat deze dan als te zweverig zal worden ervaren.

De drie-eenheid ziel-geest-lichaam
Belangrijk in het bewustwordingsproces is de wetenschap dat de ziel en niet de geest (de som van al onze gedachten) de dirigent is van ons leven. Om dit duidelijker te maken geef ik weer een symboliek dat als voorbeeld geldt. Stel je voor een rijdende auto, zoals wij die dagelijks zien. De ziel is dan een bestuurder, de motor & de mechaniek is de geest en de auto is het lichaam. Zie onderstaande tabel:

mens rijdende auto
ziel bestuurder
geest motor & mechaniek
lichaam auto

In deze symboliek zien dat wij sommige rijdende auto's worden bestuurd door een schijnbaar zielloos wezen, een zombot. De rijdende auto volgt steeds hetzelfde traject, bijvoorbeeld Amsterdam-Utrecht-Rotterdam-Den Haag-Amsterdam, je zou haast denken dat de auto de zombot niet nodig heeft, want het enige dat de zombot doet is de motor aanzetten en ervoor zorgen dat de auto op de weg blijft en zijn traject afrijdt. Er zijn echter ook auto's die worden gereden door mensen, mensen die met deze auto op kleine landweggetjes rijden, even stoppen bij een uitgaansgelegenheid en later weer verder rijden naar andere interessante locaties. De mensen hebben elke dag een andere route en de auto komt vrijwel overal. Conclusie: de dirigent in het leven van de rijdende auto is de mens en niet de motor van de auto. Hetzelfde geldt voor ons mensen, het is onze ziel die de dirigent van ons leven is en niet onze geest die door de maatschappij volgestopt is met informatie over hoe wij in Nederland kunnen overleven door naar maximale zekerheid te streven.