Signalen van de komst van de nieuwe wereld

Voor sommigen onder ons is de komst van de nieuwe wereld zo klaar als een klontje, zij weten in hun hart dat er meer is tussen hemel en aarde. Deze tekst is meer bedoeld voor de mensen die vooral hun rationele linkerhersenhelft gebruiken om de wereld bekijken.

Sinds de jaren tachtig bevindt planeet aarde met de mensheid - onze kosmische moeder met haar kinderen - zich samen met het zonnestelsel verbonden met het sterrestelsel van Sirius in een transformatieproces naar een levensexpressie op een hogere/verfijndere vibratie of frequentie. Het transformatieproces moet zo rond 2012 zijn afgerond. Voor de mensheid betekent dit een stijging in bewustzijn, nl. van dualiteitsbewustzijn naar eenheidsbewustzijn. In simpele termen komt dit neer op het besef dat in feite alle mensen broeders en zusters van elkaar zijn, niet genetisch gezien maar vanuit het oogpunt van de ziel gezien.

Wat hebben wij hier op aarde van gemerkt? Hier komt een opsomming: